SMKSJ Alumni

User Login

Print PDF

Moto
Usaha Jaya Bakti

VISI

SMK Subang Jaya

Sekolah Unggul, Penjana Generasi Terbilang

MISI

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

1. Membentuk murid bersahsiah, mulia dan berbudaya.
2. Mendidik setiap murid dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
3. Melibatkan murid secara aktif dalam bidang kokurikulum.
4. Meninggikan prestasi akademik dan kokurikulum ke tahap cemerlang dan gemilang.
5. Memberi perkhidmatan yang efektif dan berkualiti kepada semua.